Arkiver for november 2007

Biblioteklabratoriet og mashups

BiblioteklabHva er Biblioteklabratoriet?
«Biblioteklaboratoriet er et samarbeidsprosjekt mellom ABM-utvikling, gjennom Norsk Digitalt Bibliotek, og Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag (JBI) ved Høgskolen i Oslo. JBI administrerer prosjektet.»
http://www.biblab.no/omoss/

Workshop i Bergen
Var 11.-12. november. Rundt 40 deltagere. Godt spredd deltagelse fra folkebibliotek, fagbibliotek og studenter (masterstudenter fra HiO). Program med mye teknisk rettede foredrag og workshop begge dager.

Katalogdata
«Vi bruker mye tid på dem, men holder dem stort sett for oss selv»
Utdrag fra Unni Knutsens (HiO) foredrag:

Katalogdata1Katalogdata2

Mashups

Hva er det? Bibliotekslabratoriets almenning gir deg svaret:
«Mashups er en type webtjenester som setter sammen innhold fra to eller flere leverandører i en ny sammenheng.»

Eksempler:
Kart (Google earth) og Wikipedia = WikiMapia
Kart + T-baneruter + restaurantbase = FoodTube
Kart (Google maps) + biblioteksbasen til TFB = «Bygdebøker» (NB! er en del bugs/feil i koden, må ofte prøve samme søk to ganger)

Hva kan vi bruke det til?
Fin måte å koble katalogdata til et visuelt grensesnitt. Ikke alle foretrekker å skrive inn i et søkebilde. Kan ofte gi bedre oversikt over et tema når det blir presentert f.eks. på et kart. Også veldig aktuelt om man skal presentere søk for barn.

Hvordan lager vi slike tjenester?
Er avhengig av at systemene snakker sammen. Ved f.eks. protokoller som Z39.50 (søkeprotokoll som Bibliofil har integrert), SRU eller metadata-høstere som OAI-PHM.
Og noen må gjøre jobben med å programmere (XML, XSLT).

– Mildrid

Reklame

Lenketips om land

Dette var tema på Stopp 1/2 for ei stund sidan. Hovudsaka var å vise nettsider der ein kan finne god informasjon om land – til skoleelevar og andre. Afrika.no, frå Fellesrådet for Afrika, er ein bra plass å gå dersom ein får spørsmål om dagens situasjon i afrikanske land. Hadde spørsmål om situasjonen i Sør-Afrika, og fann landprofil for 2006-2007 her. Afrika.no har geografisk og tematisk inndeling (feks hiv, olje..). Encyclopaedia of the Orient er laga i Norge, men er på engelsk. Presenterer arabiske land (Nord-Afrika og Midt-Østen) frå ein annan synsvinkel enn den vestlege. I tillegg til landinformasjon er det kartinngang der det er mulig å klikke på stadnamn og få opp info. Dessutan detaljert leksikon med masse oppslagsord, bl.a . på personar. På Global.no finn ein informasjon om Nord-Sør spørsmål og internasjonal utvikling. Søkbar lenkesamling – land og tema (feks mikrokreditt). På Landinfo frå Utlendingsforvaltningen er det aktuell informasjon om land Norge mottek flyktningar og asylsøkarar frå.
Landguiden er ein betalingsbase. Her er informasjon om enkeltland, men også ein muligheit for samanlikne to eller fleire land. (Eks. levealder kvinner i nordiske land). Ein annan bra plass for jamføring av land er InfoNation frå FN. Litt meir komplisert å bruke kanskje, så lurt å bruke litt tid på å sette seg inn i denne. BBC Country Profiles er rekna for å vere veldig bra. Legg merke tilleggsfunksjonar som «Timeline» med lyd og videoklipp. «Related links» er også nyttig. Minner også om Britannica online der du ved søk på land også får opp stoff frå Britannica Book of the year. Fleire lenker.

– Liv

23 ting om 2 null

Bibliotek 2.0 er blitt et trendord i løpet av det siste året. Det startet med web 2.0, som er et begrep for det nye internett som vi har i dag. Med flere interaktive tjenester, der vi ser at det er brukerne selv som styrer utviklingen. Eksempler på det «nye internettet» er sider som YouTube, Wikipedia og Facebook.

Buskerud fylkesbibliotek har laget en egen blogg som går igjenom 23 av de mest kjente «nye» nettsidene og tjenestene. Mange av disse er det viktig at bibliotekarer vet noe om. Du kan gå igjennom innleggene steg for steg og gjøre oppgaver underveis om du ønsker det. Sjekk ut 23 ting om 2 null-bloggen.

– Mildrid

Velkommen til stopp 1/2 bloggen

Her vil vi legge linker og andre ting vi snakker om på Stopp 1/2 på fredagene. Det vil også skrives om andre ting som er nyttige for oss som jobber i bibliotek. Det blir også mye 2.0-stoff. Ønsker du å skrive, send e-post til Mildrid.

– Mildrid