Arkiver for desember 2007

Lenker fra tonull-bloggen

Jeg flytter herved over de fleste lenkene fra tonull-bloggen hit:

Herning bibliotekernes 2.0-blogg
Ideèkatalogen – Ble ferdig i desember 2006 og inneholder en rekke ideer og tips til hvordan bibliotekene kan ta i bruk 2.0-teknologier

Hva er 2.0?
LIS Wiki; «Library 2.0 (L2) is a transformation in the way library services are delivered to library users. It provides new tools to make the library space (both virtual and physical) more interactive, collaborative and driven by community needs. It encourages collaborative two-way social interactions between library staff and library customers. L2 requires user participation and feedback in the development and maintenence of library services.»

no.Wikipedia; «Web 2.0 er en populærbetegnelse på den nye situasjonen på World Wide Web med deltagerdrevne, interaktive nettjenester.»

Møt andre
Network for Library 2.0. Amerikansk  side  for folk som jobber med 2.0-relevante tema i biblioteket. Er et eget nettsamfunn der du kan registrere deg. Åpne forum og blogger.

Grupper på Facebook:
Library 2.0 interest group
FacebookAppsForLibraries
Bibliotek 2.0

– Mildrid

Reklame

Tips når du ferdes på nettet

Her er noen nettsteder som har mye nyttig informasjon omkring sikkerhet på nett. To av de er spesielt rettet mot barn og ungdoms bruk av Internett.

  • www.nettvett.no Post og teletilsynets sider om Internett og sikkerhet
    Nettvett.no er et nettsted hvor du finner informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av Internett. Informasjonen er rettet både mot private brukere og små og mellomstore bedrifter.
  • www.saftonline.no
    SAFTs målsetting: SAFT – Safety, Awareness, Facts and Tools – er et all-europeisk prosjekt som har som mål å fremme sikker bruk av internett blant barn og ungdom.
  • www.dubestemmer.no Datatilsynets sider for barn og ungdom

– Frode