Arkiver for juli 2008

23 ting i Trøndelag

Høsten 2008 tilbyr fylkesbiblioteket e-læringskurset 23 ting.
Deltakerne følger 23 forskjellige emner (ting) for å oppleve, leke og lære mer om internett og web 2.0. Hver ting har oppgaver, både obligatoriske og frivillige.

Dette e-læringsprogrammet bygger på den originale Learning 2.0, et konsept utviklet av Helene Blowers fra the Public Library of Charlotte & Mecklenburg County som igjen bygger på 43 Things I (or You) might want to do this year (Stephen Abrams artikkel i Information Outlook – Feb 2006). Den norske utgaven http://23tingom2null.blogspot.com har blitt endret litt for å passe bedre til norske forhold. Kurset er holdt for bibliotekansatte i flere andre fylker i Norge med stor suksess.
Mer informasjon og påmelding kommer på våre nettsider.

-Frode

Reklame

ABM-seminar

9. juni ble det arrangert et ABM seminar på Dora med fokus på hvordan man skal etablere et ABM-samsøk for regionen. Seminaret ble innledet av Gunnar Urtegård fra ABM-utvikling og flere andre innledere viste eksempler på hva som allerede er gjort på området i Sør-Trøndelag. Konklusjonen på seminaret blant deltakerne var at det er behov for et ABM-samsøk i regionen, men at dette må sees i sammenheng med nasjonale løsninger på området som nå er under utprøving. Et slikt tilbud vil være viktig for brukere i fylket, men det er samtidig et stort behov for ressurser for å få større volum og tempo i digitalisering av materiale på institusjonene.
Referat fra seminaret: http://docs.google.com/Doc?id=ddq47twr_1f945v2fx

-Frode

Biblioteksvarkurs

Fredag 6. juni var det regionalt Biblioteksvar-kurs i Trondheim. Vi, i alt 20 deltakarar, derav 7 stk som høyrde til på «huset», fekk ein varm og lærerik dag.

Det var to hovudforedrag, i tillegg til oppfrisking av programvare. Først ut var Stian Lindbøl: «Er de lange teksters tid forbi? Et foredrag om barn og unges bruk av digitale medier som Internett, mobil og dataspill». Han er prosjektleiar for «Trygg bruk» ved Medietilsynet og presenterte hovudresultata i «Trygg bruk-undersøkelsen 2008» – ei stor og detaljert undersøking som tek for seg barns mediebruk. Ei oppsummering av foredraget hans finnst på Biblioteksvarbloggen. Eit funn, eg sjølv synest er interessant, er at barn og unge har vorte meir kritiske til informasjonen dei finn på nettet. I 2003 meinte halvparten at det meste av informasjonen på Internett var sann. I 2008 er det 19 % som meiner at alt det dei finn er sant, medan 31 % meiner at det meste er sant. Dette tyder på at fleire har lært at dei må vurdere informasjonen dei finn. Rapporten kan lastast ned på pdf, men finnst også i trykt format. Ellers mye nyttig stoff på nettsida til Trygg bruk. Ta ein kikk!

Roar Storleer, NTNU, heldt foredraget: «Hvordan finne nåla i høystakken i vevarbeidet? Tjenester, søkemotorer og kvalitetssikring på Internett.» – Eit foredrag spekka med nyttige detaljar. Noko var kjent stoff, noko var nytt og noko var godt å få repetert.
Google har utruleg mange muligheiter og vart grundig gjennomgått. Men, ikkje gløym at det finnst andre søkemaskiner. Yahoo er også ei bra søkemaskin med stor database, som vi må hugse å bruke. For norske/nordiske forhold kan det i mange tilfelle vere lurt å bruke Sesam og Kvasir.

Nokre av Google-tipsa:
– Ver obs på at engelsk versjon har fleire tenester enn den norske! Klikk på Google com in English nederst til høgre i skjermbildet på den norske Google-søkesida.

– Bruk kommandoen define, viss du skal ha ei kort forklaring på eit begrep. Eks: define:html . Da får du avgrensa ei meir avgrensa treffliste, enn om du søkjer berre på html. Kan brukast i norsk versjon av Google, også, men søketermen må vere engelsk.

– Andre snertne triks som kan spare deg for tid.
Tidsline: Trondheim view:timeline . Berre i engelsk versjon. (men du vil sjølsagt få treff på orda også i den norske)
Veret: Weather in Istanbul. Berre i engelsk versjon. (som over)
Tid: Time in Cairo. Berre i engelsk versjon. (som over)
Befolkning: Polulation in India. Berre i engelsk versjon (som over).
Kart: Map Oslo. (Nesten likt i engelsk og norsk versjon).

Google kan også brukast som vanleg kalkulator, til omregningar og som valutakalkulator:
Prøv feks:
340+531, 340-97, 340 x 60, 340/7 (/ er deletegnet)
30 C to F (Celsius til Fahrenheit).
– 150 pounds to kg
– 1200 EUR to USD
Alle desse går både i norsk og engelsk versjon.

Bruk også det avanserte søket , som gir ein del muligheiter til å avgrense. Merk at Google Scholar har fleire muligheiter til feltsøking i sitt avanserte søk. Her går det bl.a. an å søke på forfattar.
Biblioteksvarbloggen finn du fleire tips frå foredraget. Sjå ellers Google Products for oversikt over mengda av tenester Google tilbyr. På Labs kan du sjå dei nyaste ideane det blir jobba med i Google.

– Liv