Arkiver for mai 2009

Bibliotekmeldinga og «Biblioteksøk»

I Bibliotekmeldinga som ble lagt fram fredag 17. april skrives det om det nasjonale «Biblioteksøk » som skal samle alle bibliotekene i Norge til et katalogrike, slik at brukerne i prinsippet skal kunne søke i alle bibliotekskataloger samtidig via «Biblioteksøk» og selv kunne bestille materialet de ønsker å låne fra et bibliotek og få det levert ved sitt lokale bibliotek. Dette har Danmark og Sverige holdt med på i mange år, og vi får virkelig håpe at dette også blir en realitet i Norge snart. (I kjølvannet av et slikt nasjonalt biblioteksøk vil det også måtte legges til rette for en nasjonal transportordning som også omtales i Bibliotekmeldinga) . Mens jeg skriver om et nasjonalt Biblioteksøk tenkte jeg at jeg også så vidt kunne nevne en tjeneste som heter Norgeslån. Selv om navnet kan høres ut som om det dekker hele landet, så er det ikke pr i dag en landsomfattende tjeneste siden det er er produkt som er utviklet av kun en av biblioteksutviklerne i Norge som heter Bibliotekssystemer.  De ønsker å kunne tilby denne tjenesten som et nasjonalt biblioteksøk og mener at de allerede har utviklet det biblioteksøket som meldingen varsler. Det er tatt i bruk mellom mange av Bibliofilbibliotekene og tanken bak er veldig bra med at folk skal kunne låne fra hvilket som helst bibliotek i Norge. Men det tekniske samarbeidet mellom de forskjellige bibliotekssystemene er ikke helt på plass ennå og i tillegg er det mange bibliotek som kvier seg for å ta i mot bestillinger fra hele landet siden en transportordning som sagt ikke er på plass og det er dyrt for bibliotekene å sende bøker rundt over alt.  Norgeslån består av en rekke regionale samsøk der lånerne kan søke i flere bibliotekskataloger samtidig. Men det biblioteksøket som Bibliotekmeldinga varsler hadde vært helt fantastisk å få plass så fort som mulig. 

– Marianne

 

Reklame