Archive for the 'Bibliotek 2.0' Category

KORG-dagene 2012: Født digitalt eller blitt sånn?

Kunnskapsorganisasjonsdagene 2012 ble arrangert torsdag og fredag 2.-3. februar i regi av Høgskolen i Oslo. I år var første dag viet til E-boka og kunnskapsorganisasjon, mens dag to hadde tema arv og miljø og gikk mer på katalogutvikling og datadeling.

Etter noen innlegg om hva e-bøker er og hvordan vi organiserer dem, presenterte www.bokselskap.no sitt nettsted. De jobber med å tilgjengeliggjøre frigitte norske tekster. Mange av tekstene ligger også på bokhylla.no, men disse må leses på skjerm online fra norsk ip-adresse. Mens Bokselskap har laget boken i html (web-lesing), epub (e-bok) og PDF-filer. Som gjør at de kan leses på alle dingser også offline. Nettstedet er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Det norske språk- og litteraturselskap, Henrik Ibsens skrifter, Universitetet i Oslo og Norsk visearkiv. Sjekk ut den ferskeste publiserte boken, Ferdaminni fraa Sumaren 1860 (Vinje)

Utvikler i Den norske Bokdatabasen som er kjent for den noe misforståtte appen Bokskya, kunne love mange forbedringer, uten å gå veldig nære innpå hva dette innebærte. Bokskya brukes til å lese norske e-bøker, og har fått mye pes fordi brukerne har trodd at det var i denne en kunne kjøpe ebøkene. I tillegg trenger man å installere program som håndterer bruksrettigheter for filen (Adobe Digital editions).

Etter pausen snakket Kjartan Vevle fra Biblioteksentralen om folkebibliotekene og e-medier. Han var veldig klar på at vi ikke må glemme de andre e-mediene som e-lydbok og e-film. Og at det var viktig for bibliotekene å ikke gjøre det samme som bokhandlerne i måten vi kjøper inn og markedsfører e-mediene. Bibliotekene trenger ikke pushe flest mulig eksemplarer av Nesbø. Her har vi muligheten til å formidle det som ingen andre gjør. F.eks K-fond og andre som ikke blir like mye omtalt. Han viste også kort søketjenestene BS Globus som er som Reisebiblioteket på nett, og BS Film & Bok. Vi abonnerer på disse, se innloggingsinfo på internsida.

E-reolen er danskenes nasjonale e-bokløsning. Den ble lansert høsten 2011, og prosjekttiden varer til ut 2012. De har hatt fokus på å utvikle en nasjonal tjeneste som kan brukes av alle med dansk bibliotekskort, og er uavhengig av bibliotekssystemer og plattformer. Er utviklet på T!ng, og kan derfor lett integreres på de forskjellige bibliotekenes nettsider. Det er 6 store bibliotek som har gått sammen, og fått støtte fra Udviklingspuljen hos Styrelsen for Bibliotek og Medier til å lage tjenesten. De bruker anmeldelser fra Litteratursiden.dk i formidlingen av bøkene.

Etter et noe tørt foredrag om Digitale tekster og gjenfinning, kom Ole Husby fra NTNU for å snakke om E-boka og fagbliotekene (foiler ligger her). Han startet med å poengtere at ei e-boka ikke var stort annet enn ei nettside (html-fil). Hvorfor skal vi behandle e-bøkene annerledes? Vi må passe oss for å ikke kalle og kategorisere den til noe som ikke egner seg i fremtiden. Vi kaller det helt sikkert ikke e-bok i fremtiden. NTNU bruker ca 1/6 av mediebudsjettet på e-bøker (E-tidsskrifter 4/6). Da kjøpes bøkene inn i pakker fra forlagene/utgiverne. Det er viktig at de er lett å søke opp i Bibsys, og også i andre søketjenester som Google Schoolar. Da kan lånerne gå inn via en SFX-lenke som videresender til NTNUs tjenester. Tilgangen blir styrt på nettadressen du kommer fra feks NTNUs IP-adresser, og filene er stort sett i kapittelvise PDF-er uten kopisperre. Vi på folkebibliotekene må passe på at lån av e-bøker ikke blir for komplisert (se foil nr 17!).

Lenker til dag 2:

http://www.nb.no/norsk-webdewey

http://www.slideshare.net/mmmmmrob/linked-bibliographic-data

http://ting.dk/content/filosofien-faellesskabet-og-fordelene

http://www.loc.gov/marc/transition/news/framework-051311.html

http://www.europeana.eu/portal/aboutus.html

http://hannemyr.com/

Reklame

Filmstriben.dk

www.filmstriben.dk – les mer om tjenesten og se utvalget av filmer

Danskene er som regel frempå med det meste i forhold til Norge når det kommer til bibliotek. Også når det gjelder utlån av digitale medier. Men denne gangen er den tekniske løsningen norsk.

Filmstriben.dk er en felles dansk tjeneste for bibliotek. Bibliotekene kjøper tilgang for sine lånere, og lånerne logger inn med Danmarkskort. Filmene lånes i 24 timer og da kan man se de så mange ganger man vil.

Lånerne må ha en relativt ok PC med Windows og Windows Media Player. Bør også ha bredbånd med middels til høy hastighet. Filmene er kryptert med DRM, og det blir lastet ned et sertifikat på den PCen du bruker når du starter å streame filmen. Slik at du må bruke den samme PCen til å se filmen.

Det er også aldersbegrensning på filmene. Dette blir sjekket opp mot lånerdataene i Danmarkskortet. Er låneren for ung, kan ikke filmen lastes ned.

Den tekniske løsningen er utviklet av Norgesfilm. Selskapet som utviklet Kinoteket. Da finnes det kanskje håp for å få en tilsvarende tjeneste i Norge også?

– Mildrid

Biblioteksvarkonferanse nov. 2009

Sigrid og Lise var på Biblioteksvarkonferansen på Lysaker 5.-6. november 2009. Under følger en liten smakebit på det vi hørte med utgangspunkt i Stopp 1/2 onsdag 19. november.

*Kort om ABM og oppsigelsen av avtalen med Biblioteksvar
ABM mener at biblioteksvar  ikke lenger er et utviklingsprosjekt, men en del av den daglige bibliotektjenesten, og har dermed sagt opp avtalen. ABM ønsker dialog med Deichman om Biblioteksvars framtid etter framlegging av statsbudsjettet. Det har vært ønske om en egen post på statsbudsjettet, men det har det ikke blitt….
Dette vil si at biblioteksvar ikke kommer til å fortsette i sin nåværende form, men hvordan det blir vet ingen enda. 

*Ung.no
Nettsiden startet i 2003 med utgangspunkt i Magasinet Ung, og drives av BUFDIR. Den retter seg mot ungdom mellom 14 og 20 år
Ung.no har 100 emner og 200.000 unike brukere pr mnd.!

*Digital sporhund / Tord Selmer Nedrelid
Ute med ny bok  med samme navn som foredraget, tema er søking på internett med journalistisk metode.
-hva gjør man når man ikke vet hvilken kilde man skal søke i?
-hvilken strategi skal man legge opp?

Nettkunnskap: Hva kan du forvente å finne /hvor
Samfunnskunnskap: Det må være noen i samfunnet som har info om dette
Språkkunnskap: Reflekterer forholdet til hvilket språknivå man bruker når man søker

Kildekritikk – hvem står bak en hjemmeside?
norid.no: fordeler de nettadresser som slutter på .no. Kan søke på nettadr, navn, firma etc.
Se også:
Whois.net : kan søke på alle url.ettellerannet…
betterwhois.com : betalingstjeneste
domaintools.com

Google
Lenkekravet: må være en lenke til infoen du søker etter
Tidskravet: det må ligge ute en stund før du får treff  -variasjon på hvor ofte de er innom de ulike sidene
Hurtigbuffer: hvordan denne siden ser ut i Googles database, – når var de innom sist?

The real time web: f.eks Twitter – gir ikke tilgang til like mye info

*Den usynlige weben/dybde weben: infoen ligger der, men er vanskelig å finne pga at søkemotorene ikke har vært innom
*Overflateweben: forsider, førstesider

*Hvordan søke etter en kilde du ikke vet finnes?
         – totrinnsmetoden: søke etter et sted å søke. Et sted som nevner det du søker etter – vær så generell som mulig
         – når du har funnet kilden kan en bli mer spesifikk

Effektive hjelpeord:
Database, Register, Registry, Listing, Directory

Bruk synonymer!
Ex: Brusmarkedet / Mineralvannmarkedet / Leskedrikkmarkedet
Ex: anorexi / anorexia / anorexia nervosa / spiseforstyrrelser / -> gir helt ulike treff

Må prøve de ulike variantene:
Fagspråk, Stilnivå, Synonymer, Engelsk

*Sosiale medier
Jan Tore Dahl og Camilla Holte Wiig / Deichm.

Bakgrunnen for disse to innleggene var kurset «23 ting om 2.0» som mange av konferansedeltakerne hadde vært med på.

Usosiale medier: bøker, aviser, internett: leseren kan ikke endre innholdet/påvirke innholdet; kommentarer, tagging med mer
Sosiale medier: samproduksjon, kommentarer og tagger, kunnskapsdeling, lav brukerterskel, nettverk, lenkedeling, gratis!
Sosiale bokmerker: Sosial bokmerking handler om å lagre bokmerkene på en offentlig webside og merke dem med stikkord. For å lage en samling sosiale bokmerker, må du registrere deg hos en bokmerkingstjeneste.

*Wikipedia – elsket eller hatet?
Innlegg av Einar Spetz

Undersøkelse om bruk av Wikipedia gjort blant elever og lærere i videregående skole i Stockholm.
Se hele undersøkelsen her: Wikipedia – älskat eller avskytt

 

Sigrid og Lise

«Signaler i tiden» – regional bibliotekkonferanse på Lillehammer 2009

Sissel og Hanne (samt en gruppe fra fylkesbiblioteket) deltok under årets regionale bibliotekkonferanse, Signaler i tiden , på Lillehammer 15.-17. september.  I høyre marg ligger lenker til foredragsholdernes innlegg. Se også konferanseblogg og   bilder fra en inspirerende konferanse!

Ikke alle innlegg har lenker, blant andre Rachel van Riels foredrag om det britiske foretaket  Opening the Book. Foretaket jobber for å fremme nye tanker omkring formidling og interiør i bibliotek, og står bak formidlingstiltaket Which Book som har fått sin norske utgave i Ønskebok.no .

Høsten 2011 arrangeres ny regional bibliotekkonferanse i Trondheim. Gled dere!  🙂

– Hanne

Bibliotekmeldinga og «Biblioteksøk»

I Bibliotekmeldinga som ble lagt fram fredag 17. april skrives det om det nasjonale «Biblioteksøk » som skal samle alle bibliotekene i Norge til et katalogrike, slik at brukerne i prinsippet skal kunne søke i alle bibliotekskataloger samtidig via «Biblioteksøk» og selv kunne bestille materialet de ønsker å låne fra et bibliotek og få det levert ved sitt lokale bibliotek. Dette har Danmark og Sverige holdt med på i mange år, og vi får virkelig håpe at dette også blir en realitet i Norge snart. (I kjølvannet av et slikt nasjonalt biblioteksøk vil det også måtte legges til rette for en nasjonal transportordning som også omtales i Bibliotekmeldinga) . Mens jeg skriver om et nasjonalt Biblioteksøk tenkte jeg at jeg også så vidt kunne nevne en tjeneste som heter Norgeslån. Selv om navnet kan høres ut som om det dekker hele landet, så er det ikke pr i dag en landsomfattende tjeneste siden det er er produkt som er utviklet av kun en av biblioteksutviklerne i Norge som heter Bibliotekssystemer.  De ønsker å kunne tilby denne tjenesten som et nasjonalt biblioteksøk og mener at de allerede har utviklet det biblioteksøket som meldingen varsler. Det er tatt i bruk mellom mange av Bibliofilbibliotekene og tanken bak er veldig bra med at folk skal kunne låne fra hvilket som helst bibliotek i Norge. Men det tekniske samarbeidet mellom de forskjellige bibliotekssystemene er ikke helt på plass ennå og i tillegg er det mange bibliotek som kvier seg for å ta i mot bestillinger fra hele landet siden en transportordning som sagt ikke er på plass og det er dyrt for bibliotekene å sende bøker rundt over alt.  Norgeslån består av en rekke regionale samsøk der lånerne kan søke i flere bibliotekskataloger samtidig. Men det biblioteksøket som Bibliotekmeldinga varsler hadde vært helt fantastisk å få plass så fort som mulig. 

– Marianne

 

«Biblioteket fant opp web 2.0»

I en artikkel i dagens Computerworld er det intervju med to IT-folk fra Deichmanske om utviklingen av edb og «oppfinnelsen» 2.0;

– Vi fant på en måte opp Web 2.0 før begrepet var påtenkt. Men vi hadde ikke penger til å realisere tjenestene før mange år senere, forteller Vollum.

Tjenesten hun sikter til heter Reaktor, et slags nettsamfunn hvor brukeren blant annet kan opprette profiler, diskutere med andre brukere og laste opp egne arbeider, som videoklipp, bilder, musikk og tegninger.

Reaktor kommer snart i ny drakt, og du kan ta en sniktitt her.

Jørn Helge svarer også på hvordan de jobber med å minske informasjonskløften i samfunnet og hvordan de bruker Mac som publikumsmaskiner. De vil også ta i bruk radiobrikker (RFID) innen det nye hovedbiblioteket i Bjørvika står klart. Interessant lesning i kontrast til Dagbladets nostalgiske vinkling av biblioteksaker.

– Mildrid

Store Norske er endelig blitt åpent for alle!

Les mer på tfb.no

Nye nettips

For alle som er godt fornøyde med å ha fullført 23-tingkurset, er det ingen grunn til å hvile på laubærene. Det er bare å følge med videre om man vil holde seg oppdatert innenfor emnet. Her er noen nye lenker som er verdt å se på, og prøve ut;

Blogger om tonull og utvikling av nye tonull-tjenester;

Arne Krokan – Foreleser om delekultur på NTNU. Har blant annet skrevet en interessant artikkel om Oppvekst i det digitale nettsamfunnet.

Finn.labs – Finn.nos lekekasse og sted for å komme med innspill på utviklingen av nettstedet.

NRK beta – Ofte først ute med tonull-nyheter. Mye om media og nye tonull-tjenester. Mye aktivitet på bloggen.

Mashable – Nyhetsside om alt nytt og spennende på webfronten. Tonull, mashups, twitter, facebook osv.

Fiffige tjenester

Doodle – finn møtedatoer som passer deg og de du vil ha på syforening, jobbmøte, kino, middagsbesøk etc uten å sende masse meldinger frem og tilbake. Kan også brukes mot iGoogle,  Facebook m.m.

Kalender fra Speaker.no – Følger du med et idrettslag og vil ha oversikt over kamper i din kalender (Outlook, Google kalender, iCal) kan du søke opp idrettslaget her og få kampdatoene over i din kalender, der du kan feks legge til varsling 1 time før. Les hvordan her http://speakercal.trylle.no/

Norske ICal-kalendere – Her deler Morten Dreier forskjellige kalendere du kan legge inn i iCal, Thunderbird og i nyere versjoner av Outlook. Både Skoleruta i Trondheim, oversikt over RBK-kamper og Primstavkalenderen kan hentes.

Amaztype – visuelt boksøk basert på bokdata i Amazon. Kanskje det er mulig å finne den grønne boka som handlet om Hortensia?

Hvor har vi snappet opp dette? Jo hos Kantega.

– Mildrid (og Liv)

Det blogges i Sør-Trøndelag

Flere nye blogger fra bibliotek i Sør-Trøndelag har dukket opp den siste tiden. Noen som et direkte resultat av kurset 23 ting som fylkesbiblioteket gjennomførte høsten 2008, andre blogger har eksistert lengre. Noen blogger kan være nyttig for ditt bibliotek og man kan f.eks. abonnere v.h.a. RSS slik at man får beskjed hver gang det skjer noe nytt i en blogg. Her er en oversikt over bloggene:

  • Månedens bok – Boktips fra Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Her legges det ut en bokomtale hver måned.
    Se http://bokomtaler.blogspot.com/
  • Anbefalinger fra Trondheim folkebibliotek. Bloggen til Trondheim folkebibliotek hvor de anbefaler film, litteratur, musikk osv. Se http://folkebiblioteket.blogspot.com/
  • Klæbu folkebibliotek’s blogg. En blogg hvor biblioteket informerer om hva som skjer på biblioteket, lesetips og mye mer. Se http://klabufolkebibliotek.wordpress.com/
  • Skaun folkebibliotek – Her får du lesetips og informasjon om aktiviteter på biblioteket.
    Se http://www.skaunfolkebibliotek.blogspot.com/
  • Stopp 1/2 bloggen – En blogg hvor ansatte ved Trondheim folkebibliotek og fylkesbiblioteket tipser om forskjellig som skjer og da spesielt innen digital utvikling/tjenster. Bloggen du leser i nå 🙂

-Frode

Wiki Strinda

Strinda historielag har laget en wiki med bilder og tekst om steder, personer, hendelser og annet knyttet til bydelen. Her er det mange godbiter.

Trykk et par ganger på Tilfeldig side til venstre for å se et utvalg.