Archive for the 'Wikipedia' Category

Biblioteksvarkonferanse nov. 2009

Sigrid og Lise var på Biblioteksvarkonferansen på Lysaker 5.-6. november 2009. Under følger en liten smakebit på det vi hørte med utgangspunkt i Stopp 1/2 onsdag 19. november.

*Kort om ABM og oppsigelsen av avtalen med Biblioteksvar
ABM mener at biblioteksvar  ikke lenger er et utviklingsprosjekt, men en del av den daglige bibliotektjenesten, og har dermed sagt opp avtalen. ABM ønsker dialog med Deichman om Biblioteksvars framtid etter framlegging av statsbudsjettet. Det har vært ønske om en egen post på statsbudsjettet, men det har det ikke blitt….
Dette vil si at biblioteksvar ikke kommer til å fortsette i sin nåværende form, men hvordan det blir vet ingen enda. 

*Ung.no
Nettsiden startet i 2003 med utgangspunkt i Magasinet Ung, og drives av BUFDIR. Den retter seg mot ungdom mellom 14 og 20 år
Ung.no har 100 emner og 200.000 unike brukere pr mnd.!

*Digital sporhund / Tord Selmer Nedrelid
Ute med ny bok  med samme navn som foredraget, tema er søking på internett med journalistisk metode.
-hva gjør man når man ikke vet hvilken kilde man skal søke i?
-hvilken strategi skal man legge opp?

Nettkunnskap: Hva kan du forvente å finne /hvor
Samfunnskunnskap: Det må være noen i samfunnet som har info om dette
Språkkunnskap: Reflekterer forholdet til hvilket språknivå man bruker når man søker

Kildekritikk – hvem står bak en hjemmeside?
norid.no: fordeler de nettadresser som slutter på .no. Kan søke på nettadr, navn, firma etc.
Se også:
Whois.net : kan søke på alle url.ettellerannet…
betterwhois.com : betalingstjeneste
domaintools.com

Google
Lenkekravet: må være en lenke til infoen du søker etter
Tidskravet: det må ligge ute en stund før du får treff  -variasjon på hvor ofte de er innom de ulike sidene
Hurtigbuffer: hvordan denne siden ser ut i Googles database, – når var de innom sist?

The real time web: f.eks Twitter – gir ikke tilgang til like mye info

*Den usynlige weben/dybde weben: infoen ligger der, men er vanskelig å finne pga at søkemotorene ikke har vært innom
*Overflateweben: forsider, førstesider

*Hvordan søke etter en kilde du ikke vet finnes?
         – totrinnsmetoden: søke etter et sted å søke. Et sted som nevner det du søker etter – vær så generell som mulig
         – når du har funnet kilden kan en bli mer spesifikk

Effektive hjelpeord:
Database, Register, Registry, Listing, Directory

Bruk synonymer!
Ex: Brusmarkedet / Mineralvannmarkedet / Leskedrikkmarkedet
Ex: anorexi / anorexia / anorexia nervosa / spiseforstyrrelser / -> gir helt ulike treff

Må prøve de ulike variantene:
Fagspråk, Stilnivå, Synonymer, Engelsk

*Sosiale medier
Jan Tore Dahl og Camilla Holte Wiig / Deichm.

Bakgrunnen for disse to innleggene var kurset «23 ting om 2.0» som mange av konferansedeltakerne hadde vært med på.

Usosiale medier: bøker, aviser, internett: leseren kan ikke endre innholdet/påvirke innholdet; kommentarer, tagging med mer
Sosiale medier: samproduksjon, kommentarer og tagger, kunnskapsdeling, lav brukerterskel, nettverk, lenkedeling, gratis!
Sosiale bokmerker: Sosial bokmerking handler om å lagre bokmerkene på en offentlig webside og merke dem med stikkord. For å lage en samling sosiale bokmerker, må du registrere deg hos en bokmerkingstjeneste.

*Wikipedia – elsket eller hatet?
Innlegg av Einar Spetz

Undersøkelse om bruk av Wikipedia gjort blant elever og lærere i videregående skole i Stockholm.
Se hele undersøkelsen her: Wikipedia – älskat eller avskytt

 

Sigrid og Lise

Reklame

Kritikk mot Store Norske

Etter ny-lanseringen av Store Norske for knappe 2 uker sider har det vært endel diskusjoner i media omkring kildekritikk og troverdigheten i leksikonet.

Les noen av kommentarene, eller twittringen om SNL.

DinSide: Kan du stole på leksikonet?

IAllEnkelhet: Er det håp for Store Norske Leksikon på nett?

Dagbladet: Første runde i leksikonkampen til Wikipedia

– Mildrid

Wiki Strinda

Strinda historielag har laget en wiki med bilder og tekst om steder, personer, hendelser og annet knyttet til bydelen. Her er det mange godbiter.

Trykk et par ganger på Tilfeldig side til venstre for å se et utvalg.

Hva om?

Thomas Breivik har oversatt en liste med 10 farlige ideer om bibliotek og bibliotekarer. Jeg gjengir hele listen her. Kanskje noe å gruble over?

1. Hva om vi sluttet å katalogisere?
2. Hva om vi samarbeidet fult og helt med FBI i alle etterforskninger som involverte bibliotekmateriale?
3. Hva om bibliotekarer individuelt og som profesjon promoterte, brukte og hjalp til med å utvikle Wikipedia?
4. Hva om vi aksepterte åpen programvare som en måte å få mer kontroll over brukerens opplevelse på?
5. Hva om vi omfavner vår indre geek og skaper dataspill som støtter og styrker kulter med bibliotekavhengige?
6. Hva om vi krevde at alle som jobber i bibliotek skal ha ekspertise i bruk av teknologi?
7. Hva om feil var forventet og omfavnet og alle bibliotekarer ble mistaksmestere?
8. Hva om vi ikke tar beslutninger basert på frykt eller manglende ressurser?
9. Hva om vi slutter å være passiv-aggresive?
10. Hva om vi ikke krever at brukeren/kunden må jobbe så hardt?

– Mildrid

Om Wikipedia

Jeg bruker Wikipedia forholdsvis mye til å søke i gjennom jobben som chattevakt på Biblioteksvar. Kan ikke å redigere i leksikonet, og bidrar derfor ikke med stoff til leksikonet.

Wiki betyr rask eller hurtig på hawaiisk, og det er tanken bak leksikonet også at det skal gå raskt å endre artikler og skrive nye artikler. Kan vel egentlig si at leksikonet vokser med lynets hastighet.

Fra starten i 2001 i USA, har det nå utviklet seg leksikonutgaver på 200 språk (derav 2 norske versjoner) De største versjonene er engelske- og tyskspråklige.

Totalt skal det per desember 2007 finnes over 8 millioner artikler tilsammen i de forskjellige versjonene.

Den norske versjonen på bokmål består pr i dag av over 136 500 artikler. Av varierende kvalitet selvsagt, siden det er et viktig prinsipp at hvem som helst, når som helst kan redigere en hvilken som helst artikkel. Dette kan jo føre til mange interessante «fakta»

Men i en undersøkelse som bladet Nature gjennomførte i 2004 hevder de at innholdet i de vitenskapelige beskrivelsene er mer eller mindre like riktig som i det verdensberømte og anerkjente leksikonet Encyclopedia Brittanica.

Ekspertene analyserte 42 vitenskapelige artikler. I gjennomsnitt fant de fire feil, mens Brittanica i gjennomsnitt hadde 3 feil. Feil ble definert som faktiske feil, kritisk informasjon som var utelatt eller villedende påstander.

 

Har vært litt stillere om Wikipedia i det siste halvåret, mens det var voldsomt mye omtalt i media i fjor og året før der. Da kunne vi lese om folk som hadde blitt trakassert på det groveste på Wikipedias nettsider. Bla Jens Stoltenberg. Men det kan virke som om administratorene på Wikipedia gjør en veldig grundig jobb med å luke ut vandaler. Og at de er raske med å endre gale opplysninger, slik at de ikke blir liggende så lenge.

Det er er ikke tvil om at de som jobber med Wikipedia er ivrige og veldig dedikerte bidragsytere, som jobber jevnt og trutt med å holde kvaliteten oppe.

De kan låse sider som de anser for ferdige, da kan de ikke redigeres av andre. De kan stenge ute brukere som opptrer som pøbler, og som bare ønsker å ødelegge.

 

Er veldig glad i tanken om et nettsted som ønsker å bidra til at god informasjon blir liggende gratis og til fri avbenyttelse for alle. WP ønsker å skape et leksikon som er fritt tilgjengelig. Men det er klart at det er tankekors at siden alle kan bidra med informasjon så kan det være vanskelig å stole på at alt er riktig til enhver tid.

I forhold til kildekritikk og Wikipedia så synes jeg ikke det er noe problem å videreformidle en artikkel funnet i Wikipedia til voksne mennesker. En forventer jo at folk har en egen bevissthet i forhold til sine egne verdier og tanker, og hvis de endrer syn på en sak fordi de har lest noe fra Wikipedia, så er det deres sak. Litt mer problematisk i forhold til unge mennesker, siden de kan oppfattes å være veldig mottakelig for alt mulig, men vi kan jo ikke slutte å gi ungdom tilgang til informasjon fordi de er unge og «ubefestede». Må jo læres opp de også, sånn som vi andre til å ta egne standpunkter utifra egne verdier.

 

Var med på en konferanse i regi av Biblioteksvar i Tønsberg høsten 2007, og da holdt Morten Haugen et artig foredrag om Wikipedia, hva det er og hva det ikke er, hvem som bidrar i leksikonarbeidet og tips og sånn. Foredraget hans anbefales. Ligger her:

http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Orland/Bibliotekarer

– Marianne