Posts Tagged 'abm'

ABM-seminar

9. juni ble det arrangert et ABM seminar på Dora med fokus på hvordan man skal etablere et ABM-samsøk for regionen. Seminaret ble innledet av Gunnar Urtegård fra ABM-utvikling og flere andre innledere viste eksempler på hva som allerede er gjort på området i Sør-Trøndelag. Konklusjonen på seminaret blant deltakerne var at det er behov for et ABM-samsøk i regionen, men at dette må sees i sammenheng med nasjonale løsninger på området som nå er under utprøving. Et slikt tilbud vil være viktig for brukere i fylket, men det er samtidig et stort behov for ressurser for å få større volum og tempo i digitalisering av materiale på institusjonene.
Referat fra seminaret: http://docs.google.com/Doc?id=ddq47twr_1f945v2fx

-Frode

Reklame