Posts Tagged 'Aviser'

Nye aviser i ATEKST

ATEKST har utvidet sitt kildebibliotek til også å omfatte:

Dag og Tid
– Ukeavisen Ledelse
– Altaposten
– Verden
– Grynder

Merk at vi har fått nytt brukernavn og passord til ATEKST. Du finner det på nettsidene om databaser og leksika fra internsidene.

Minner om at du også kan laste ned toolbar eller søkefelt til nettleser, for å søke direkte i ATEKST.

– Mildrid

Reklame

Die Zeit i fulltekst fra 1946

Internetbrus melder at Die Zeit når er gratis tilgjengelig på avisens nettside. Du kan gjøre fulltekst-søk, søke på tittel, rubrik, år, utgave, tidsperiode eller du kan klikke deg frem på år og utgaver.

Lenke ligger også under våre nettsider; Aviser/tidsskrift på internett.

– Mildrid