Posts Tagged 'Booksearch'

BIBSYS er mer synlige i Google søk og books

BIBSYS melder på Biblioteknorgelista 16.01.09:

BIBSYS har i løpet av høsten 2008 eksportert hele biblioteksbasen og gjort denne tilgjengelig for Google. Dette som et ledd i å være synlige der brukerne er og der de søker etter informasjon. Nå har Google gjort deler av Biblioteksbasen tilgjengelig via Google Books, med lenker videre inn i bibliotekskataloger (BIBSYS Ask m.fl.).

Les mer om dette på BIBSYS Nettsider: www.bibsys.no

Se f.eks. søk etter boktittelen Toddlerkultur i Google søk:
http://www.google.no/search?q=toddlerkultur

Eller søk på Ofotens Tidende i Google books:
http://books.google.com/books?q=ofotens+tidende

– Mildrid

Reklame