Posts Tagged 'fellessøk'

Biblioteksøk, Norges nye nasjonale søke- og utlånsstjeneste

Nå ser det ut til at den nye norske søke- og utlånstjeneste, Biblioteksøk, som er skal bli den norske utgaven av bibliotek.dk endelig har kommet opp fra skrivebordet i ABMu og NB og blir tatt opp av Biblioteklabratoriet.
Mildrid har vært med i Brukergruppen til ABMu, og de fleste i denne gruppen har også vært aktive i Biblab-sammenheng. Håper derfor det skjer mye fremover på denne fronten til neste år. Regner med det blir mye mer praktisk utprøving mot nye søkesystemer og protokoller, nå som kravspesifikasjonen er på plass.
Følg med på bloggen til Biblab og i Biblabs wiki; Allmenningen,
Det er for øvrig helt åpent å delta på wikien og komme med innspill.
– Mildrid
Reklame

Finn det i Trondheimsbiblioteka!

Samsøket «Finn det i Trøndelagsbibliotekene» gjer det no mulig å gjere eit felles søk i Trondheimsbiblioteka, dvs. i basen vår + HIST og UBIT sine basar.  Effektiv når vi ikkje har boka, men skal finne ut om ho finnst på noko bibliotek i byen. Hak av for HIST og UBIT og søk. Dette er ikkje mulig i Bibsys. (Der må ein avgrense til eitt bibliotek). Synest dette er så bra! Stor takk til Frode!

– Liv

Finn det i Trøndelagsbibliotekene!

Eit flott  lokalt samsøk for trøndelagsbiblioteka er på plass.  Her kan du søke i samlingane til eitt eller fleire bibliotek, både folkebibliotek og fagbibliotek. Dette er veldig nyttig både for oss og brukarane. Lista over bibliotek blir utvida fortløpande og forhåpentlegvis kjem UBIT med – om ikkje lenge. 
Samsøket er eit samarbeidsprosjekt mellom Nord-Trøndelag fylkesbibliotek og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.  I sørfylket er det Frode som har jobba mest prosjektet. 
Det er lagt ut lenke på tfb.no på sida «Søk i andre bibliotek» (under Søk i toppmenyen).  Internt ligg lenka under «Databaser, bibliografiske».

– Liv