Posts Tagged 'katalogdata'

Biblioteklabratoriet og mashups

BiblioteklabHva er Biblioteklabratoriet?
«Biblioteklaboratoriet er et samarbeidsprosjekt mellom ABM-utvikling, gjennom Norsk Digitalt Bibliotek, og Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag (JBI) ved Høgskolen i Oslo. JBI administrerer prosjektet.»
http://www.biblab.no/omoss/

Workshop i Bergen
Var 11.-12. november. Rundt 40 deltagere. Godt spredd deltagelse fra folkebibliotek, fagbibliotek og studenter (masterstudenter fra HiO). Program med mye teknisk rettede foredrag og workshop begge dager.

Katalogdata
«Vi bruker mye tid på dem, men holder dem stort sett for oss selv»
Utdrag fra Unni Knutsens (HiO) foredrag:

Katalogdata1Katalogdata2

Mashups

Hva er det? Bibliotekslabratoriets almenning gir deg svaret:
«Mashups er en type webtjenester som setter sammen innhold fra to eller flere leverandører i en ny sammenheng.»

Eksempler:
Kart (Google earth) og Wikipedia = WikiMapia
Kart + T-baneruter + restaurantbase = FoodTube
Kart (Google maps) + biblioteksbasen til TFB = «Bygdebøker» (NB! er en del bugs/feil i koden, må ofte prøve samme søk to ganger)

Hva kan vi bruke det til?
Fin måte å koble katalogdata til et visuelt grensesnitt. Ikke alle foretrekker å skrive inn i et søkebilde. Kan ofte gi bedre oversikt over et tema når det blir presentert f.eks. på et kart. Også veldig aktuelt om man skal presentere søk for barn.

Hvordan lager vi slike tjenester?
Er avhengig av at systemene snakker sammen. Ved f.eks. protokoller som Z39.50 (søkeprotokoll som Bibliofil har integrert), SRU eller metadata-høstere som OAI-PHM.
Og noen må gjøre jobben med å programmere (XML, XSLT).

– Mildrid

Reklame