Posts Tagged 'katalogisering'

Referat fra KORG-dagene 2008

Bodil var på Kunnskapsorganisasjonsdagene i Oslo 7. til 8. februar. Følg lenke til program for å lese programmet og foredragene. Her følger et kort referat.

Første dag ble det tatt opp om Norge skal gå over til Marc21, eller beholde Normarc som registreringsformat. Mange pekte på at å ta i bruk Marc21 (som er det nyeste, amerikanske marc-formatet), vil være et tilbakeskritt i forhold til Normarcformatet som vi bruker i dag. Så vidt jeg forsto foreleserne, blir konklusjonen at vi tar i bruk Marc21 som utvekslingsformat, men beholder Normarc som registreringsformat.

For oss som registrerer er dette godt nytt; nå blir det systemleverandørene som får den store konverteringsjobben…

Andre dag ble det blant annet tatt opp et fremtidig bibliotek.no (felles database for alle norske bibliotek). Nasjonalbiblioteket og ABM-utvikling har visst brukt lang tid på saken. Målet nå er at de skal bli ferdige til juni 2009, så vi får se…

– Bodil

Reklame