Posts Tagged 'Søkemaskiner'

Power Searching on the Web, del 2

Da skal eg prøve å trekke ut nokre fleire tips frå det fullstappa søkekurset eg var på i begynnelsen av desember. 
Etter gjennomgangen av dei tre største søkemaskinene (sjå del 1), var det gjennomgang av ei mengd med andre søkemaskiner. Her er eit utvalg:

Exalead vart det brukt ein del tid på.  Denne søkemaskina har mange avanserte muligheiter når det gjeld staving og avgrensingar. Feks kan du avgrense til commercial eller non-commercial  sider.  Har trunkering (*) og near-operator.

Gigablast vart trekt fram for å ha great complex search and ranking toools.  Ein stor fordel er at det  ikkje er ads (altså reklame og sponsa lenker).  Har grupperingsfunksjon (Gigabits clustering) i trefflista.

SnapSearch visualiserer søkeresultata. Viser treffliste og aktuell side i to tabellar ved sida av kvarandre.  Enkel å navigere i.

Powerset.com søker berre i Wikipedia (den engelskspråklege versjonen, ser det ut som). Anbefaling om å sjekke ut Factz-funksjonen.

NationMaster.com – såg veldig interessant ut. Visualiserer statistikk om land. Data kjem frå WHO, CIA World Factbook, UNESCO, OECD m. fl.

Kosmix såg spennande ut.  Sitat: Great integration of web media. Organiserer søkeresultat i grupper (Topics)

Bates gjekk også gjennom spesialsøkeverktøy for web 2.0, dvs. bloggsøk, twitter (mikroblogging), podcast, diskusjonsgrupper m.m. Var greitt å ha 23-tingkurset i botnen da!
Her skal eg berre ta med ein nettstad for web 2.0-metasøking, nemleg
Keotag.com 

 Shop around!
Liv

Reklame

«Power Searching on the web», del 1

4.12. var eg på eit søkekurs i regi av NFF og skal her prøve å formidle nokre tips frå ein tettpakka program med informasjonsekspert Mary Ellen Bates frå BatesInfo.com .   Sidan det er så mye stoff deler eg det opp i to blogg-innlegg.

I første del har eg plukka ut nokre av Bates sine tips frå bolken  «Hidden features of the Big Three SEs», altså  søkemaskinene Google, Yahoo og Live. (Gå til engelsk versjon dersom du får opp den norske på din PC).

Google (www.google.com)
– få resultata gjennom eit filter ved å legge til view:info, view:timeline eller view:map til søkeorda. (berre i engelsk versjon av Google).

– forbetra nyheitssøk. Nyheitssøket har arkiv som går ganske langt bakover: news.google.com/archivesearch. Kan bla i søk frå ein periode.

– bruk Firefox som nettelesar og tilpass Google! Du kan feks få nummererte resultat, fjerne sponsa lenker (remove adds) m.m. Har ikkje sjekka om dette går med google.no.

Simpy Google – ei utmerka oversiktsside (ikkje Google som har laga).  

iGoogle – lag di eiga personlege startside (kjent frå 23-ting)

– søk synonym med tilde-teiknet. (gjeld ikkje norske ord). ~word, feks. ~obesity gir også treff på diabetes, diet, overweight, weight loss.

– hermeteikn er ikkje berre nyttig for frasesøk. Kan også brukast til å søke på det eksakte ordet. (utan det gir søk på dietary også treff på diet)

– ver obs på at Google (utan innlogging) automatisk personaliserer. Tar utgangspunkt i kva det har vore søkt på før på ein pc. Derfor kan to personar få ulike søkeresultat, bl.a. med omsyn til kva som blir presentert på toppen.

Yahoo (www.yahoo.com)
Ei god søkemaskin  som vi ikkje må gløyme å bruke!

SearchWiki: Mulig å flytte eller fjerne treff i trefflista.(Må vere logga inn) Ved akkurat same søk seinare vil treffa vere sortert på same måte.

«feature:ing» høyrest lurt ut:
  feature:index  – viser berre startsider, ikkje undersider. (Taklar ikkje Flash)
  feature:table  – viser sider som inneheld tabellar.
  feature:image  – viser sider som inneheld bilde (NB! Ikkje det same som bildesøk).
  feature:audio  – viser sider som inneheld lydfiler.
  feature:video  – viser sider som inneheld video.

Search Assist -funksjonen verkar også svært nyttig. Får forslag om innsnevringar, som fraser o.a. Prøv feks å søke på autism. Må bruke yahoo.com (ikkje i yahoo.no), så fungerer vel best på engelske søkeord.  Funksjonen er litt skjult. Ligg som ei nedoverpil under søkefeltet når du skriv, eller over trefflista.

Live (www.live.com)
«prefer» option. Føy til prefer:søkeord for å få desse treffa høgare opp på trefflista. Eksempel: «hybrid cars» prefer:convertible

Søk etter sider med feeds. At sider har feeds betyr gjerne at det er aktive sider. hasfeed:søkeord
– Litt meir spesielt, men prøv «fjes-søk» på images.live.com: filter:face, filter:portrait. Også mulig å filtrere til svart/kvitt. Eksempel: titanic filter:face filter:bw– Liv

Framhald følgjer…