Posts Tagged 'Web2.0'

23 ting i Trøndelag

Høsten 2008 tilbyr fylkesbiblioteket e-læringskurset 23 ting.
Deltakerne følger 23 forskjellige emner (ting) for å oppleve, leke og lære mer om internett og web 2.0. Hver ting har oppgaver, både obligatoriske og frivillige.

Dette e-læringsprogrammet bygger på den originale Learning 2.0, et konsept utviklet av Helene Blowers fra the Public Library of Charlotte & Mecklenburg County som igjen bygger på 43 Things I (or You) might want to do this year (Stephen Abrams artikkel i Information Outlook – Feb 2006). Den norske utgaven http://23tingom2null.blogspot.com har blitt endret litt for å passe bedre til norske forhold. Kurset er holdt for bibliotekansatte i flere andre fylker i Norge med stor suksess.
Mer informasjon og påmelding kommer på våre nettsider.

-Frode

Reklame

UBIT satser på nettjenester frem mot 2010

Universitetsbiblioteket i Trondheim har satt sammen en gruppe som skal jobbe med en større satsing på nettjenester i biblioteket.

Her er målsetningen for prosjektet;

UBiT ved utgangen av 2010:
– Bruken av nettbaserte tjenester er økt med 50 %
– UBiT tilbyr et bredt spekter av bibliotektjenester med utgangspunkt i den teknologiske utviklingen av WWW
– UBiT er ledene blant norske bibliotek innen kompetanse og tilbud på nettbaserte bibliotektjenester.

(Sakset fra Prosjektplan)

Bloggen er for og av de ansatte, men den er åpen for andre interesserte. Se lenke i blogroll nede til høyre.

– Mildrid